Paket I-odnosi se samo na usluge snimanja; Cinemanis videography ne nudi uslugu fotografisanja


Cena: 200€


  • Usluga snimanja  na dan venčanja koja obuhvata: pripreme mladenaca, tradicionalni svadbeni običaji, crkveno venčanje, gradjansko venčanje, proslava u restoranu.
  • Izrada mladenačkog spota koji se sastoji od kadrova snimljenih na dan venčanja (najvažniji dogadjaji)

 


Paket II-odnosi se samo na usluge snimanja; Cinemanis videography ne nudi uslugu fotografisanja


Cena: 550€


  • Usluga  snimanja na dan venčanja : pripreme mladenaca, tradicionalni svadbeni običaji, crkveno venčanje, gradjansko venčanje, proslava u restoranu.
  • Izrada mladenačkog spota koji se sastoji od kadrova snimljenih na dan venčanja (najvažniji dogadjaji) plus dodatni set na izabranoj lokaciji.
  • Dva kamermana na terenu
  • Sinhornizovana montaža materijala sa dve kamere u trajanju od 3 h  u hd rezoluciji

VAŽNE ODREDNICE!


 1. Cinemanis Videography ne nudi uslugu fotografisanja.

2. Cenovnik se odnosi na teritoriju grada Niša i bliže okoline. Za venčanja van Niša, cenovnik se formira u dogovoru sa klijentom.

3. Ukoliko je venčanje na teritoriji van grada Nisa, na dogovorenu cenu paketa klijenti su dužni da plate troškove puta (gorivo, putarine), dodatne dnevnice i eventualno smeštaj, ukoliko je višednevno snimanje.

4. Lokacija za set se ostvaruje u dogovoru sa klijentima.Ukoliko je lokacija van grada Niša, klijenti snose troškove dnevnica, puta, smeštaja i taj iznos se dodaje na izabrani paket.

5. Set se može održati 30 dana pre ili 30 dana posle dana venčanja.

6. Snimanje se vrši foto-aparatima,u retkim slučajevima i kamerom u zavisnosti od tehničkih uslova za rad.

7. Ukupno trajanje montiranog materijala Cinemanis Videography ostvaruje u dogovoru sa klijentom.

8. Nije moguća dodatna dostava nemontiranog materijala.

9. Ne postoji mogućnost montaže kraćeg i dužeg snimka, tj.klijenti isključivo dobijaju: kraći video spot (2-3 Min) + montirani materijal čije je trajanje utrvdjeno u dogovoru sa klijentom.

10. Cinemanis Vidoghraphy ne daje dodatni snimak u sniženoj rezoluciji.

11.Snimaju se samo najvažnija i najinteresantija dogadjanja sa dana venčanja, kamermani prave česte pauze.

12. Kamermanima obezbediti mesto i obrok u restoranu odmah po ulasku u restoran koje će biti rezervisano za njih sve do kraja njihovog radnog vremena.

13. Kamermani će pristustvovati na svadbi najmanje do završetka svečanog čina sečenja svadbene torte. Kasnije, nakon završetka torte, njihov ostanak će zavisiti od njihove trenutne procene atmosfere u restoranu i dešavanja vrednih snimanja. Ukoliko smatraju da imaju dovoljno snimljenog materijala,oni će završiti rad.

14. Na insistiranje klijenata, kamermani mogu ostati i duže, pri čemu Cinemanis videography tu uslugu naplaćuje dodatno 150e po satu.

15. Nije moguće nikakvo dodatno snimanje koje nije ugovoreno sa klijentima, a na zahtev je bilo kog člana rodbine, gosta na svadbi i sl.

16. Cinemanis Videography dužan je da eventualne greške tehničke prirode sanira o svom trošku.

17. Svaka prepravka od strane korisnika koja je estetske prirode,dodatno se naplaćuje u zavisnosti od vrste prepravke i obima rada.

18. Cinemanis Videography ne uključuje u izabrani paket uslugu softverskog animiranja: izrada slide show-a, ubacivanje fotografija u video, sofverske estetske korekcije na licu i telu, textualne animacije  i sl. Ova usluga se dodatno naplaćuje.

19. Nakon dana venčanja, vreme izrade i montaža materijala je od 15 do 45 dana.

20. Troškove dostave kurirskim službama snose klijenti.

21. Ukoliko Cinemanis Videography eventualno pretrpi  štetu na opremi koja je uzrokovana  namernim delovanjem ili iz nehata, bilo kog gosta na svadbi, štetu nadoknadjuju klijenti. Visinu štete  odredjuju ovlašćeni servisi za foto-video opremu.

22. Mogućnost korišćenja dodatne opreme uz doplatu (dron,kran i sl.)

23. Poželjno je rezervisati termin nekoliko meseci unapred. Potvrda rezervacije je depozit, koji je nepovratan u slučaju otkazivanja termina od strane klijenata.

24. Cinemanis videography čuva montirani materijal u svojoj bazi 20 dana od dana isporuke klijentu.

25. Za objavljivanje video snimaka venčanja koje Cinemanis Videography moze koristiti za prezentovanje svojih usluga na svom web sajtu, vimeo nalogu ili facebook stranici, neophodna je saglasnost klijenata.